Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Mienie placówki
środki trwałe w użyciu                                  806364,71 zł
środki trwałe                                               2330141,00 zł
wartości niematerialne i prawne                     39892,00 zł
razem                                                          3176397,71 zł